Minnen från förr och nu. Allt i en salig röra

Minnen från förr och nu. Allt i en salig röra

Republiken Bloggen

Ett gott skratt förlänger inte livet men däremot så förlänger den käften

K-märkt hos Länsstyrelsen i Värmlands län

NutidPosted by Lars Wolgast Thu, January 02, 2014 14:31:57

Min ansökan om att få bli K-märkt hos Länsstyrelsen i Värmlands län har stött på problem.

Jag är alltså 60 plus, enda kvarlevande exemplaret av mig själv och kommer troligen att försvinna från jordens yta inom 30 år.

Dessutom har jag varit en lojal skattebetalare hela mitt liv, en mycket god sponsor, skulle man kunna säga i dagligt tal.

- Det är bara byggnader som kan bli k-märkta fick jag till svar.

Nu råkar jag veta att denna dam på andra sidan disken är en rejäl kvinna som i hela sitt liv varit medlem i den lokala pingstförsamlingen och då var jag ju tvungen att fråga henne.

- Är det inte som så att vår kropp är vårt tempel eller som det beskrivs

’Tempel är ett gammalt bibliskt ord som beskriver kroppen som en helig plats’

Jag tog upp encyklopedin och läste högt för henne;

- Ett tempel är en byggnad som är avsedd för religionsutövning.

I vissa fall fordras en särskild invigningsritual för att byggnaden ska anses vara ett tempel.

- Där ser du, jag är en byggnad! Så det enda jag behöver är blanketten för invigningsritualen.

- Du är inte klok, fick jag till svar.

- Vänta lite nu, sa jag med ett mycket bestämt tonfall.

- Rent juridiskt så ligger det till så här, jag citerar;

’Juridiskt finns inget skyddsinstrument som heter "k-märkning".

"K-märkt" är ett folkligt begrepp som kan betyda alltifrån att huset blivit utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i en inventering, till att det är byggnadsminne, eller skyddat i detaljplan, alternativt ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövården.

Jag väntar nu på att bli en del av Karlstads skyddade detaljplan samt blanketten för särskild invigningsritual.

Sen blir jag K-märkt.

  • Comments(0)//blogg.larswolgast.se/#post24